logga
Britt Mari Brage

Välkommen!

Jag erbjuder:

Psykoterapi/samtalsbehandling i frågor som rör relationsproblem, oro/ångest nedstämdhet, stress, kris, personlighetsutveckling eller det som rör vardagens alla problem. Samtalen kan vara individuella eller samtal med par/familjer.

Traumabehandling. Har du varit utsatt för ett trauma(övergrepp, katastrof, olyckshändelse) kan jag erbjuda hjälp via EMDR-metoden. Det är en metod med inslag av olika terapitekniker som används för att bearbeta trauman. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Vill du veta mera besök www.emdr.se

Samtal som rör sex och samlevnad.

Familjerådgivning, ex på frågeställningar: svårigheter att prata med varandra, känslor som har förändrats, förändring är nödvändig, otrohet, svek.

Utbildningsterapi, gäller både på steg 1 och steg 2 nivå.

Handledning i psykoterapi, både enskilt och i grupp. Det gäller både utbildningshandledning och verksamhetshandledning.psykoterapi, Linköping, PSYKOLOG, rådgivning, krissamtal,individ och par, centrala Linköping